ช่วยเหลือ

เข้าสู่ระบบ/ลงทะเบียนใหม่

โพสต์ภาพ

Dashboard

โพสต์ด่วน

โปรไฟล์

ภาพที่ส่งเข้ามา

Private Message

ตั้งค่า

เข้าสู่ระบบ/ลงทะเบียนใหม่

เมล์ยืนยันที่อยู่อีเมล์ส่งไม่ถึง
หากใช้ที่อยู่อีเมล์ของเมล์ฟรี เมล์ยืนยันของ Cure WorldCosplay อาจส่งไม่ถึง สำหรับผู้ที่ใช้ Gmail หากเมล์ส่งไม่ถึง กรุณาตรวจสอบที่ช่อง "สแปมโฟลเดอร์ "
ลบบัญชี Twitter/Facebook ที่ใช้ล็อกอินแล้ว
หากมีความสัมพันธ์กับบัญชีที่ลบไป จะล็อกอินไม่ได้ และกู้คืนไม่ได้ กรุณาใช้แบบฟอร์มสอบถามเกี่ยวกับการลบข้อมูลและบัญชี

โพสต์ภาพ

มีเงื่อนไขการโพสต์ภาพหรือไม่?
Photos allowed on our service: cosplay photos taken by you, photos of you, photos edited by you with permission, photos of you with other cosplayers published by you with permission of those cosplayers. Also, if your content is unsuitable for minors, please set your content to the proper rating. If rules are violated or if we feel the photos are unsuitable, the photos will be removed. Please understand that photos that are removed by us will not be notified of their reason for deletion.
ไม่สามารถอัพโหลดภาพ
สามารถส่งภาพได้ไม่เกิน 6MB และรูปแบบภาพต้องเป็น JPEG หรือ PNG หากท่านยังประสบปัญหาการอัพโหลดภาพ กรุณาส่งข้อมูล OS และเว็บเบราเซอร์มาให้เรา นอกจากนี้ หากมีข้อความแสดงความผิดพลาด กรุณาส่งมาด้วย
The user I want to add doesn’t have a Cure WorldCosplay account.

You can still add them as non-members and there’s a choice to invite them to Cure WorldCosplay.

See also (こちらも確認)

ไม่พบชื่อตัวละครหรือชื่อแอนิเมชั่นของภาพที่จะส่ง
กรุณาค้นหาชื่อตัวละครหรือชื่อแอนิเมชั่นอีกครั้งด้วยภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาอังกฤษ
ต้องการป้อนแท็กหลายอัน
กรุณาป้อนคอมม่า(,) ระหว่างแท็ก
What do you mean by “content unsuitable for minors?”

If your photos include any content that may be unsuitable for minors and fit any of the descriptions listed below, you will be required to set your content to a mature rating.
・Display or exposure of genitals, or extreme exposure of skin
・Sexually related, sexually implied, touching of genitals, intercourse, or sexual actions
・Images or ideology of extreme violence, mayhem, gore, guro, or imitation of such behaviors where it may cause danger or stimulate someone to do the same

See also (こちらも確認)

Dashboard

Dashboard? What’s that?

The dashboard is a page where you can view new arrivals of photos and Instants posted by you and/or users you follow in a chronological order.

Unselected user tag? What’s that?

Those photos were uploaded by other users and are waiting for your approval because those users tagged your account.
You can reject or approval the photos to control which photo will be linked to your account.

What are non-members?

When photos are uploaded to Cure WorldCosplay, there’s an option to tag or add other users to the photos.
When you add a non-member to the photo, you can send them a URL to approve their name usage on your uploaded photo.

See also (こちらも確認)

โพสต์ด่วน

โพสต์ด่วนคืออะไร?

Cure WorldCosplay's Instants function allows you to upload clothing, photo shoot previews, cosplays you plan to wear in the future, etc--casual photos.
Instants are spontaneous uploads that will be deleted after three days automatically.
*Likes on your photo will last up to one week and can still be seen from your timeline.

โปรไฟล์

ภาพแนะนำคืออะไร?
เลือกภาพที่เคยโพสต์ในอดีตที่ดีที่สุด ให้แสดงในหน้าโปรไฟล์เป็นภาพขนาดใหญ่ได้

ต้องการเปลี่ยนURLหน้าโปรไฟล์

To change your URL, you’ll need to confirm your email address. After you’ve confirmed, you can change your ID in the settings and your URL will be reflected on the change.

ภาพที่ส่งเข้ามา

สามารถตรวจสอบภาพที่กดปุ่มประเมินได้ไหม?
ได้ อยู่ใน "สนใจ "ของตนเอง การกดประเมินจะทำให้เกิดการประเมินรวมทั้งเพิ่มเข้าไปใน "สนใจ "สามารถเลื่อนได้จากเมนูด้านบนของหน้า "สนใจ "
จำนวนการดูภาพลดลงเป็นเพราะเหตุใด?
จำนวนการดูไม่ใช่จำนวนสะสม เป็นการแสดงข้อมูลจากปัจจุบันถึง 30 วันก่อนหน้า จำนวนรวมอาจลดลงได้
ใครสามารถชมภาพที่ส่งไปได้บ้าง?
ทุกคน ไม่ว่าจะเป็นสมาชิก Cure WorldCosplay หรือไม่ สามารถชมภาพของคุณ หากมีภาพที่ไม่ต้องการให้ผู้อื่นเห็น กรุณาอย่าอัพโหลดภาพ

Private Message

Creating Conversations
Go to the user’s profile and click the message icon or visit the general message page to search for a user and send a message with “Talk to…” If the user disabled messaging, you will be unable to send them a message.
Group Conversations
To create a group conversation, first create a chat with one user. On the top right, click the button to bring up another window to add another user. Search for the username you wanto add and add them to the group chat.
Enable or disable messaging

You can enable or disable messaging. On the settings page, go to “Privacy” and then “Messaging settings.”
Options you can choose from:
- Allow everyone
- Someone that followed by you
- Deny everyone

Blocking
If there’s a user you don’t want to recieve messages from, you can block that user. To block a user, go to the conversation you have with them and click the block button next to their name. However, if you’re in a group with a blocked user, you can still see their messages until you leave that group.
Why won’t my message go through?
If you’re sending a message to a user who disabled messaging, you won’t be able to send a message to them.

ตั้งค่า

ต้องการยกเลิกบัญชี

เมื่อยกเลิก ข้อมูลผู้ใช้ทั้งหมดรวมถึงภาพที่ส่งเข้ามาจะถูกลบ

ต้องการเปลี่ยนอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้
จากเมนูการกำหนดสามารถเปลี่ยนจากตรง ข้อมูลผู้ใช้→อีเมล์
About specifying your birthdate:
You can only set your birthdate once. We will use your set birthdate to hide content unsuitable for minors if you are a minor. Please do not enter your birthdate incorrectly.