Yukino B. Yuriko (Scarlet Black)
Viet Nam
Hatsune Miku