San Co Nhan Tao - VanKinh1989 MIKU Cosplay Photo - WorldCosplay
{{ photo.subject }}
If you want to view this photo, you need to change your settings. {{ $t('photo:detail:restricted_photo_expressions') }}
{{ restrictedType }}
{{ $t('photo_blind:detail:image_for_follower_only') }}
{{ $t('photo_blind:detail:follow_cosplayer_to_view') }}
{{ $t('photo_blind:detail:recommend_follow') }}
{{photo.subject}}
{{$t("common:number hearts")}}
{{$t("common:number hearts")}}
Published by
{{photo.owner.country.label_en}}
{{photo.owner && photo.owner.global_name}}
{{photo.subject}}
Published by
{{photo.owner.country.label_en}}
{{photo.owner && photo.owner.global_name}}
{{ $t('photo:good:names_html_one', {member_url: '/member/' + (supporters[0] && supporters[0].id), name: (supporters[0] && supporters[0].global_name)}) }}
{{ $t('photo:good:names_html_two', {member1_url: '/member/' + (supporters[0] && supporters[0].id), name_1: (supporters[0] && supporters[0].global_name), member2_url: '/member/' + (supporters[0] && supporters[0].id), name_2: (supporters[1] && supporters[1].global_name)}) }}
{{ $t('photo:good:names_with_count_html', { member1_url: '/member/' + (supporters[0] && supporters[0].id), name_1: (supporters[0] && supporters[0].global_name) , member2_url: '/member/' + (supporters[0] && supporters[0].id), name_2: (supporters[1] && supporters[1].global_name) , remainder_count: goodCount - supporters.length, remainder_url: photoLikesUrl}) }}
{{photo.subject}}
Công ty TNHH Phát Triển Thể Thao Tứ Trụ luoichanbong.com chuyên cung cấp hạt cao su cho sân bóng cỏ nhân tạo; thi công sân cỏ nhân tạo và các dịch vụ bảo dưỡng sân cỏ nhân tạo. Chúng tôi cam kết cỏ nhân tạo sân vườn đạt chuẩn quốc tế FIFA đảm bảo tính thẩm mỹ, uy tín và chất lượng cao.
Website: https://luoichanbong.com/
Website: https://luoitv.com/
Website: http://thicongsanconhantao.com/
Địa chỉ: 20/3 Đường 27, KP 5, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức
{{ $t("profile:edit_tags") }}
{{ $t('photo:good:names_html_one', {member_url: '/member/' + (supporters[0] && supporters[0].id), name: (supporters[0] && supporters[0].global_name)}) }}
{{ $t('photo:good:names_html_two', {member1_url: '/member/' + (supporters[0] && supporters[0].id), name_1: (supporters[0] && supporters[0].global_name), member2_url: '/member/' + (supporters[0] && supporters[0].id), name_2: (supporters[1] && supporters[1].global_name)}) }}
{{ $t('photo:good:names_with_count_html', { member1_url: '/member/' + (supporters[0] && supporters[0].id), name_1: (supporters[0] && supporters[0].global_name) , member2_url: '/member/' + (supporters[0] && supporters[0].id), name_2: (supporters[1] && supporters[1].global_name) , remainder_count: goodCount - supporters.length, remainder_url: photoLikesUrl}) }}
{{ $t('profile:ranking') }}
{{photo.owner.member_stats.rank}}
  • {{ $t('profile:photos') }}
    {{photo.owner.member_stats.photo_cnt}}
  • {{ $t('column_r:follow') }}
    {{photo.owner.member_stats.follow_cnt}}
  • {{ $t('column_r:followers') }}
    {{photo.owner.member_stats.follower_cnt}}
{{ $t('role:cosplayer') }}
{{ $t('role:supporter') }}