Sherry Au
Hong Kong
Hi everyone~ I am Sherry, a cosplayer from Hong Kong.

Facebook: Sherry Au