San Co Nhan Tao - VanKinh1989 MIKU コスプレ写真 - WorldCosplay
{{ photo.subject }}
この写真を閲覧するには、設定が必要です。 {{ $t('photo:detail:restricted_photo_expressions') }}
{{ restrictedType }}
{{ $t('photo_blind:detail:image_for_follower_only') }}
{{ $t('photo_blind:detail:follow_cosplayer_to_view') }}
{{ $t('photo_blind:detail:recommend_follow') }}
{{photo.subject}}
{{$t("common:number hearts")}}
{{$t("common:number hearts")}}
Published by
{{photo.owner.country.label_en}}
{{photo.owner && photo.owner.global_name}}
{{photo.subject}}
Published by
{{photo.owner.country.label_en}}
{{photo.owner && photo.owner.global_name}}
{{ $t('photo:good:names_html_one', {member_url: '/member/' + (supporters[0] && supporters[0].id), name: (supporters[0] && supporters[0].global_name)}) }}
{{ $t('photo:good:names_html_two', {member1_url: '/member/' + (supporters[0] && supporters[0].id), name_1: (supporters[0] && supporters[0].global_name), member2_url: '/member/' + (supporters[0] && supporters[0].id), name_2: (supporters[1] && supporters[1].global_name)}) }}
{{ $t('photo:good:names_with_count_html', { member1_url: '/member/' + (supporters[0] && supporters[0].id), name_1: (supporters[0] && supporters[0].global_name) , member2_url: '/member/' + (supporters[0] && supporters[0].id), name_2: (supporters[1] && supporters[1].global_name) , remainder_count: goodCount - supporters.length, remainder_url: photoLikesUrl}) }}
{{photo.subject}}
Công ty TNHH Phát Triển Thể Thao Tứ Trụ luoichanbong.com chuyên cung cấp hạt cao su cho sân bóng cỏ nhân tạo; thi công sân cỏ nhân tạo và các dịch vụ bảo dưỡng sân cỏ nhân tạo. Chúng tôi cam kết cỏ nhân tạo sân vườn đạt chuẩn quốc tế FIFA đảm bảo tính thẩm mỹ, uy tín và chất lượng cao.
Website: https://luoichanbong.com/
Website: https://luoitv.com/
Website: http://thicongsanconhantao.com/
Địa chỉ: 20/3 Đường 27, KP 5, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức
{{ $t("profile:edit_tags") }}
{{ $t('photo:good:names_html_one', {member_url: '/member/' + (supporters[0] && supporters[0].id), name: (supporters[0] && supporters[0].global_name)}) }}
{{ $t('photo:good:names_html_two', {member1_url: '/member/' + (supporters[0] && supporters[0].id), name_1: (supporters[0] && supporters[0].global_name), member2_url: '/member/' + (supporters[0] && supporters[0].id), name_2: (supporters[1] && supporters[1].global_name)}) }}
{{ $t('photo:good:names_with_count_html', { member1_url: '/member/' + (supporters[0] && supporters[0].id), name_1: (supporters[0] && supporters[0].global_name) , member2_url: '/member/' + (supporters[0] && supporters[0].id), name_2: (supporters[1] && supporters[1].global_name) , remainder_count: goodCount - supporters.length, remainder_url: photoLikesUrl}) }}
{{ $t('profile:ranking') }}
{{photo.owner.member_stats.rank}}
  • {{ $t('profile:photos') }}
    {{photo.owner.member_stats.photo_cnt}}
  • {{ $t('column_r:follow') }}
    {{photo.owner.member_stats.follow_cnt}}
  • {{ $t('column_r:followers') }}
    {{photo.owner.member_stats.follower_cnt}}
{{ $t('role:cosplayer') }}
{{ $t('role:supporter') }}