Hampnie Hambart

Published by

Número de vistas
0
Les gusta
31
妻を亡くし、娘を泣かせ、友と墓守に看取られ、未練を残す
Lost my wife , cry my daughter , I was watched the last moment to friend and caretaker , I leave the regrets.
나는 아내를 잃은 내 딸을 울리고 나는 친구와 묘지기에 지켜지고 미련을두고 있습니다.
我失去了我的妻子,哭了我的女儿,我观看了朋友和守墓人,留下遗憾。
ฉันได้สูญเสียภรรยาของฉันร้องไห้ลูกสาวของฉันฉันได้ดูมากกว่าเพื่อนและผู้ดูแลออกจากความเสียใจ
Tôi mất đi người vợ của tôi, khóc con gái của tôi, tôi đã được xem qua bạn bè và người chăm sóc, để lại hối tiếc.
لقد فقدت زوجتي، والبكاء ابنتي، لقد شاهدت على صديق وتصريف الأعمال، وترك ندم.
Share to your friends!!

Keyboard Shortcuts:

J
Next
K
Previous
L
Like
O
Zoom
P
History back

Comentarios

Ver más