รุ่นของมือถือ

戦国BASARA3 Sengoku Basara3/DEVIL KINGS3