รุ่นของมือถือ

戦国BASARA3Sengoku Basara3/DEVIL KINGS3