รุ่นของมือถือ

メタルギア ソリッド3 スネークイーターMETALGEARSOLID3 :SNAKEEATER