รุ่นของมือถือ

戦国BASARA2Sengoku Basara2/DEVIL KINGS2