รุ่นของมือถือ

อันดับ

อันดับผู้ใช้

 1. 1
  • REIKA
  • Japan
  • รอบสัปดาห์
   7784
  • สะสมรวม
   446k
 2. 2
  • Hyko
  • Taiwan
  • รอบสัปดาห์
   8681
  • สะสมรวม
   406k
 3. 3
  • Akatsuki Tsukasa
  • Taiwan
  • รอบสัปดาห์
   3232
  • สะสมรวม
   324k
 4. 4
  • annary shining
  • Italy
  • รอบสัปดาห์
   10k
  • สะสมรวม
   602k
 5. 5
  • YUEGENE
  • Thailand
  • รอบสัปดาห์
   1239
  • สะสมรวม
   189k
 6. 6
  • Mon
  • Taiwan
  • รอบสัปดาห์
   2292
  • สะสมรวม
   158k
 7. 7
  • Rinto Tocchi
  • Japan
  • รอบสัปดาห์
   1047
  • สะสมรวม
   79k
 8. 8
  • Witchiko
  • Brazil
  • รอบสัปดาห์
   376
  • สะสมรวม
   75k
 9. 9
  • Misa
  • Taiwan
  • รอบสัปดาห์
   408
  • สะสมรวม
   63k
 10. 10
  • Kanda Laam
  • Hong Kong
  • รอบสัปดาห์
   276
  • สะสมรวม
   59k
 1. 11
  • Argentina
  • Ryuuzaki Kamui
  • รอบสัปดาห์
   736
   สะสมรวม
   59k
 2. 12
  • Brazil
  • Pri Suicun
  • รอบสัปดาห์
   106
   สะสมรวม
   57k
 3. 13
  • Hong Kong
  • YUI
  • รอบสัปดาห์
   238
   สะสมรวม
   56k
 4. 14
  • Japan
  • kuryu
  • รอบสัปดาห์
   2095
   สะสมรวม
   51k
 5. 15
  • Japan
  • Mayu
  • รอบสัปดาห์
   1214
   สะสมรวม
   49k
 6. 16
  • Taiwan
  • Neneko
  • รอบสัปดาห์
   169
   สะสมรวม
   45k
 7. 17
  • Japan
  • koyuki
  • รอบสัปดาห์
   2962
   สะสมรวม
   49k
 8. 18
  • Taiwan
  • fuduki
  • รอบสัปดาห์
   452
   สะสมรวม
   43k
 9. 19
  • Russia
  • Ryoko
  • รอบสัปดาห์
   191
   สะสมรวม
   42k
 10. 20
  • Taiwan
  • zxc3589126
  • รอบสัปดาห์
   611
   สะสมรวม
   42k
 11. 21
  • South Korea
  • ATO
  • รอบสัปดาห์
   879
   สะสมรวม
   39k
 12. 22
  • Russia
  • SoreKage
  • รอบสัปดาห์
   50
   สะสมรวม
   39k
 13. 23
  • Japan
  • JUN
  • รอบสัปดาห์
   744
   สะสมรวม
   38k
 14. 24
  • Russia
  • Kawaielli
  • รอบสัปดาห์
   573
   สะสมรวม
   40k
 15. 25
  • China
  • ryuichi randoll
  • รอบสัปดาห์
   663
   สะสมรวม
   37k
 16. 26
  • South Korea
  • jiyoon
  • รอบสัปดาห์
   2075
   สะสมรวม
   36k
 17. 27
  • South Korea
  • mussum
  • รอบสัปดาห์
   327
   สะสมรวม
   34k
 18. 28
  • Japan
  • sakuya
  • รอบสัปดาห์
   381
   สะสมรวม
   34k
 19. 29
  • Indonesia
  • Reshika Takegami
  • รอบสัปดาห์
   12
   สะสมรวม
   37k
 20. 30
  • Thailand
  • Onnies
  • รอบสัปดาห์
   465
   สะสมรวม
   33k
 21. 31
  • Chile
  • Umi
  • รอบสัปดาห์
   434
   สะสมรวม
   32k
 22. 32
  • Germany
  • Lei Sakuragi
  • รอบสัปดาห์
   111
   สะสมรวม
   32k
 23. 33
  • Russia
  • Rei
  • รอบสัปดาห์
   1126
   สะสมรวม
   31k
 24. 34
  • Japan
  • KANAME
  • รอบสัปดาห์
   151
   สะสมรวม
   30k
 25. 35
  • Russia
  • Lord Kunzite
  • รอบสัปดาห์
   9
   สะสมรวม
   33k
 26. 36
  • China
  • LALAax
  • รอบสัปดาห์
   213
   สะสมรวม
   29k
 27. 37
  • China
  • ichinosehikaru
  • รอบสัปดาห์
   147
   สะสมรวม
   28k
 28. 38
  • Hong Kong
  • Saffron Yeung
  • รอบสัปดาห์
   316
   สะสมรวม
   28k
 29. 39
  • Japan
  • I3
  • รอบสัปดาห์
   443
   สะสมรวม
   27k
 30. 40
  • Taiwan
  • H
  • รอบสัปดาห์
   862
   สะสมรวม
   27k
 31. 41
  • South Korea
  • Asuka
  • รอบสัปดาห์
   433
   สะสมรวม
   26k
 32. 42
  • Thailand
  • Inushio
  • รอบสัปดาห์
   450
   สะสมรวม
   26k
 33. 43
  • Japan
  • will
  • รอบสัปดาห์
   166
   สะสมรวม
   24k
 34. 44
  • South Korea
  • SPACE
  • รอบสัปดาห์
   70
   สะสมรวม
   24k
 35. 45
  • South Korea
  • PEARL
  • รอบสัปดาห์
   1284
   สะสมรวม
   25k
 36. 46
  • China
  • s jun
  • รอบสัปดาห์
   85
   สะสมรวม
   28k
 37. 47
  • South Korea
  • Lita
  • รอบสัปดาห์
   167
   สะสมรวม
   23k
 38. 48
  • United States
  • Tama and Ataito
  • รอบสัปดาห์
   1309
   สะสมรวม
   28k
 39. 49
  • China
  • karinsawa
  • รอบสัปดาห์
   906
   สะสมรวม
   22k
 40. 50
  • Mexico
  • San Chan
  • รอบสัปดาห์
   48
   สะสมรวม
   22k
 41. 51
  • Germany
  • Marron
  • รอบสัปดาห์
   129
   สะสมรวม
   21k
 42. 52
  • Japan
  • Zixell
  • รอบสัปดาห์
   79
   สะสมรวม
   21k
 43. 53
  • China
  • Willie
  • รอบสัปดาห์
   52
   สะสมรวม
   24k
 44. 54
  • South Korea
  • Aza Miyuko
  • รอบสัปดาห์
   46
   สะสมรวม
   22k
 45. 55
  • Taiwan
  • Candi
  • รอบสัปดาห์
   319
   สะสมรวม
   21k
 46. 56
  • Russia
  • Pale Cardinal
  • รอบสัปดาห์
   4
   สะสมรวม
   22k
 47. 57
  • Brazil
  • Bpeppermint Yuno
  • รอบสัปดาห์
   44
   สะสมรวม
   22k
 48. 58
  • South Korea
  • sansin
  • รอบสัปดาห์
   963
   สะสมรวม
   20k
 49. 59
  • Japan
  • Koh Kurokarasu
  • รอบสัปดาห์
   239
   สะสมรวม
   20k
 50. 60
  • South Korea
  • REACH
  • รอบสัปดาห์
   400
   สะสมรวม
   20k
 51. 61
  • China
  • Mei Wai
  • รอบสัปดาห์
   543
   สะสมรวม
   20k
 52. 62
  • Germany
  • Calssara
  • รอบสัปดาห์
   229
   สะสมรวม
   19k
 53. 63
  • Brazil
  • Sunako Chan
  • รอบสัปดาห์
   2
   สะสมรวม
   21k
 54. 64
  • South Korea
  • LSO
  • รอบสัปดาห์
   360
   สะสมรวม
   18k
 55. 65
  • Russia
  • Astarohime
  • รอบสัปดาห์
   100
   สะสมรวม
   19k
 56. 66
  • China
  • deicn911
  • รอบสัปดาห์
   96
   สะสมรวม
   20k
 57. 67
  • China
  • BAOZI and HANA
  • รอบสัปดาห์
   195
   สะสมรวม
   18k
 58. 68
  • Japan
  • kisakiurumi
  • รอบสัปดาห์
   238
   สะสมรวม
   18k
 59. 69
  • Thailand
  • NearRoCasu
  • รอบสัปดาห์
   249
   สะสมรวม
   17k
 60. 70
  • Japan
  • Yamada Ryoko
  • รอบสัปดาห์
   429
   สะสมรวม
   17k
 61. 71
  • China
  • Vein
  • รอบสัปดาห์
   46
   สะสมรวม
   17k
 62. 72
  • Hong Kong
  • SoSo
  • รอบสัปดาห์
   20
   สะสมรวม
   18k
 63. 73
  • Chile
  • Nelliel
  • รอบสัปดาห์
   471
   สะสมรวม
   19k
 64. 74
  • Philippines
  • MichiruPLANET
  • รอบสัปดาห์
   649
   สะสมรวม
   17k
 65. 75
  • Viet Nam
  • Dan gyokuei
  • รอบสัปดาห์
   361
   สะสมรวม
   16k
 66. 76
  • Hong Kong
  • heib aki
  • รอบสัปดาห์
   277
   สะสมรวม
   17k
 67. 77
  • Thailand
  • Seiz x Heyleydia
  • รอบสัปดาห์
   423
   สะสมรวม
   16k
 68. 78
  • Japan
  • shokichi
  • รอบสัปดาห์
   290
   สะสมรวม
   16k
 69. 79
  • China
  • weisa
  • รอบสัปดาห์
   136
   สะสมรวม
   16k
 70. 80
  • Taiwan
  • kurosakikage
  • รอบสัปดาห์
   58
   สะสมรวม
   16k
 71. 81
  • Philippines
  • RYAN
  • รอบสัปดาห์
   48
   สะสมรวม
   17k
 72. 82
  • Taiwan
  • yao
  • รอบสัปดาห์
   200
   สะสมรวม
   16k
 73. 83
  • Malaysia
  • Alfred Xiaolay
  • รอบสัปดาห์
   93
   สะสมรวม
   15k
 74. 84
  • Hong Kong
  • chibiday
  • รอบสัปดาห์
   66
   สะสมรวม
   15k
 75. 85
  • Japan
  • Kuromitu
  • รอบสัปดาห์
   156
   สะสมรวม
   15k
 76. 86
  • Finland
  • Seibai
  • รอบสัปดาห์
   233
   สะสมรวม
   15k
 77. 87
  • China
  • fqie1104
  • รอบสัปดาห์
   83
   สะสมรวม
   15k
 78. 88
  • China
  • JunJun
  • รอบสัปดาห์
   316
   สะสมรวม
   14k
 79. 89
  • Japan
  • Ginga ION
  • รอบสัปดาห์
   116
   สะสมรวม
   14k
 80. 90
  • South Korea
  • YASU
  • รอบสัปดาห์
   160
   สะสมรวม
   15k
 81. 91
  • Spain
  • Sora Heartphilia
  • รอบสัปดาห์
   318
   สะสมรวม
   17k
 82. 92
  • Australia
  • EvangelineHana
  • รอบสัปดาห์
   514
   สะสมรวม
   15k
 83. 93
  • Spain
  • Lauz
  • รอบสัปดาห์
   92
   สะสมรวม
   15k
 84. 94
  • Japan
  • YUMEHI
  • รอบสัปดาห์
   376
   สะสมรวม
   14k
 85. 95
  • Philippines
  • Alodia
  • รอบสัปดาห์
   107
   สะสมรวม
   14k
 86. 96
  • Japan
  • singi
  • รอบสัปดาห์
   204
   สะสมรวม
   14k
 87. 97
  • France
  • Shiva O Skandara
  • รอบสัปดาห์
   237
   สะสมรวม
   13k
 88. 98
  • Mexico
  • Fanny Phantom
  • รอบสัปดาห์
   32
   สะสมรวม
   15k
 89. 99
  • Russia
  • Gesha Petrovich
  • รอบสัปดาห์
   66
   สะสมรวม
   14k
 90. 100
  • Japan
  • saku
  • รอบสัปดาห์
   89
   สะสมรวม
   14k