รุ่นของมือถือ

อันดับ

อันดับผู้ใช้

 1. 1
  • REIKA
  • Japan
  • รอบสัปดาห์
   20k
  • สะสมรวม
   438k
 2. 2
  • Hyko
  • Taiwan
  • รอบสัปดาห์
   11k
  • สะสมรวม
   398k
 3. 3
  • Akatsuki Tsukasa
  • Taiwan
  • รอบสัปดาห์
   3578
  • สะสมรวม
   321k
 4. 4
  • annary shining
  • Italy
  • รอบสัปดาห์
   10k
  • สะสมรวม
   593k
 5. 5
  • YUEGENE
  • Thailand
  • รอบสัปดาห์
   1896
  • สะสมรวม
   188k
 6. 6
  • Mon
  • Taiwan
  • รอบสัปดาห์
   3528
  • สะสมรวม
   156k
 7. 7
  • Rinto Tocchi
  • Japan
  • รอบสัปดาห์
   65
  • สะสมรวม
   78k
 8. 8
  • Witchiko
  • Brazil
  • รอบสัปดาห์
   349
  • สะสมรวม
   75k
 9. 9
  • Misa
  • Taiwan
  • รอบสัปดาห์
   985
  • สะสมรวม
   63k
 10. 10
  • Kanda Laam
  • Hong Kong
  • รอบสัปดาห์
   292
  • สะสมรวม
   59k
 1. 11
  • Argentina
  • Ryuuzaki Kamui
  • รอบสัปดาห์
   605
   สะสมรวม
   59k
 2. 12
  • Brazil
  • Pri Suicun
  • รอบสัปดาห์
   104
   สะสมรวม
   57k
 3. 13
  • Hong Kong
  • YUI
  • รอบสัปดาห์
   212
   สะสมรวม
   56k
 4. 14
  • Japan
  • kuryu
  • รอบสัปดาห์
   911
   สะสมรวม
   49k
 5. 15
  • Japan
  • Mayu
  • รอบสัปดาห์
   1748
   สะสมรวม
   48k
 6. 16
  • Taiwan
  • Neneko
  • รอบสัปดาห์
   693
   สะสมรวม
   45k
 7. 17
  • Taiwan
  • fuduki
  • รอบสัปดาห์
   316
   สะสมรวม
   43k
 8. 18
  • Russia
  • Ryoko
  • รอบสัปดาห์
   491
   สะสมรวม
   42k
 9. 19
  • Japan
  • koyuki
  • รอบสัปดาห์
   3221
   สะสมรวม
   46k
 10. 20
  • Taiwan
  • zxc3589126
  • รอบสัปดาห์
   585
   สะสมรวม
   42k
 11. 21
  • Russia
  • SoreKage
  • รอบสัปดาห์
   31
   สะสมรวม
   39k
 12. 22
  • South Korea
  • ATO
  • รอบสัปดาห์
   753
   สะสมรวม
   39k
 13. 23
  • Japan
  • JUN
  • รอบสัปดาห์
   316
   สะสมรวม
   37k
 14. 24
  • Russia
  • Kawaielli
  • รอบสัปดาห์
   449
   สะสมรวม
   40k
 15. 25
  • China
  • ryuichi randoll
  • รอบสัปดาห์
   230
   สะสมรวม
   36k
 16. 26
  • South Korea
  • jiyoon
  • รอบสัปดาห์
   1146
   สะสมรวม
   33k
 17. 27
  • Japan
  • sakuya
  • รอบสัปดาห์
   313
   สะสมรวม
   34k
 18. 28
  • South Korea
  • mussum
  • รอบสัปดาห์
   379
   สะสมรวม
   34k
 19. 29
  • Indonesia
  • Reshika Takegami
  • รอบสัปดาห์
   100
   สะสมรวม
   37k
 20. 30
  • Thailand
  • Onnies
  • รอบสัปดาห์
   673
   สะสมรวม
   32k
 21. 31
  • Mexico
  • Rossette Rouss
  • รอบสัปดาห์
   25
   สะสมรวม
   33k
 22. 32
  • Germany
  • Lei Sakuragi
  • รอบสัปดาห์
   201
   สะสมรวม
   32k
 23. 33
  • Chile
  • Umi
  • รอบสัปดาห์
   544
   สะสมรวม
   32k
 24. 34
  • Russia
  • Rei
  • รอบสัปดาห์
   2372
   สะสมรวม
   30k
 25. 35
  • Russia
  • Lord Kunzite
  • รอบสัปดาห์
   31
   สะสมรวม
   33k
 26. 36
  • Japan
  • KANAME
  • รอบสัปดาห์
   135
   สะสมรวม
   30k
 27. 37
  • China
  • LALAax
  • รอบสัปดาห์
   159
   สะสมรวม
   29k
 28. 38
  • China
  • ichinosehikaru
  • รอบสัปดาห์
   215
   สะสมรวม
   28k
 29. 39
  • Hong Kong
  • Saffron Yeung
  • รอบสัปดาห์
   366
   สะสมรวม
   28k
 30. 40
  • Japan
  • I3
  • รอบสัปดาห์
   293
   สะสมรวม
   27k
 31. 41
  • Taiwan
  • H
  • รอบสัปดาห์
   702
   สะสมรวม
   26k
 32. 42
  • South Korea
  • Asuka
  • รอบสัปดาห์
   428
   สะสมรวม
   26k
 33. 43
  • Thailand
  • Inushio
  • รอบสัปดาห์
   245
   สะสมรวม
   25k
 34. 44
  • Japan
  • will
  • รอบสัปดาห์
   87
   สะสมรวม
   24k
 35. 45
  • South Korea
  • SPACE
  • รอบสัปดาห์
   101
   สะสมรวม
   24k
 36. 46
  • China
  • s jun
  • รอบสัปดาห์
   132
   สะสมรวม
   28k
 37. 47
  • South Korea
  • Lita
  • รอบสัปดาห์
   297
   สะสมรวม
   22k
 38. 48
  • Mexico
  • San Chan
  • รอบสัปดาห์
   124
   สะสมรวม
   23k
 39. 49
  • Germany
  • Marron
  • รอบสัปดาห์
   1
   สะสมรวม
   22k
 40. 50
  • South Korea
  • PEARL
  • รอบสัปดาห์
   877
   สะสมรวม
   24k
 41. 51
  • Japan
  • Zixell
  • รอบสัปดาห์
   90
   สะสมรวม
   21k
 42. 52
  • United States
  • Tama and Ataito
  • รอบสัปดาห์
   1440
   สะสมรวม
   27k
 43. 53
  • China
  • karinsawa
  • รอบสัปดาห์
   729
   สะสมรวม
   21k
 44. 54
  • China
  • Willie
  • รอบสัปดาห์
   172
   สะสมรวม
   24k
 45. 55
  • South Korea
  • Aza Miyuko
  • รอบสัปดาห์
   37
   สะสมรวม
   22k
 46. 56
  • Russia
  • Pale Cardinal
  • รอบสัปดาห์
   3
   สะสมรวม
   22k
 47. 57
  • Taiwan
  • Candi
  • รอบสัปดาห์
   232
   สะสมรวม
   20k
 48. 58
  • Brazil
  • Bpeppermint Yuno
  • รอบสัปดาห์
   41
   สะสมรวม
   22k
 49. 59
  • Japan
  • Koh Kurokarasu
  • รอบสัปดาห์
   76
   สะสมรวม
   20k
 50. 60
  • South Korea
  • REACH
  • รอบสัปดาห์
   879
   สะสมรวม
   19k
 51. 61
  • South Korea
  • sansin
  • รอบสัปดาห์
   663
   สะสมรวม
   19k
 52. 62
  • Germany
  • Calssara
  • รอบสัปดาห์
   153
   สะสมรวม
   19k
 53. 63
  • China
  • Mei Wai
  • รอบสัปดาห์
   573
   สะสมรวม
   20k
 54. 64
  • Brazil
  • Sunako Chan
  • รอบสัปดาห์
   1
   สะสมรวม
   21k
 55. 65
  • Russia
  • Astarohime
  • รอบสัปดาห์
   144
   สะสมรวม
   19k
 56. 66
  • China
  • deicn911
  • รอบสัปดาห์
   38
   สะสมรวม
   20k
 57. 67
  • China
  • BAOZI and HANA
  • รอบสัปดาห์
   158
   สะสมรวม
   18k
 58. 68
  • South Korea
  • LSO
  • รอบสัปดาห์
   362
   สะสมรวม
   18k
 59. 69
  • Japan
  • kisakiurumi
  • รอบสัปดาห์
   75
   สะสมรวม
   17k
 60. 70
  • Thailand
  • NearRoCasu
  • รอบสัปดาห์
   272
   สะสมรวม
   17k
 61. 71
  • China
  • Vein
  • รอบสัปดาห์
   110
   สะสมรวม
   17k
 62. 72
  • Japan
  • Yamada Ryoko
  • รอบสัปดาห์
   349
   สะสมรวม
   17k
 63. 73
  • Hong Kong
  • SoSo
  • รอบสัปดาห์
   20
   สะสมรวม
   18k
 64. 74
  • Chile
  • Nelliel
  • รอบสัปดาห์
   327
   สะสมรวม
   19k
 65. 75
  • Philippines
  • MichiruPLANET
  • รอบสัปดาห์
   18
   สะสมรวม
   16k
 66. 76
  • Viet Nam
  • Dan gyokuei
  • รอบสัปดาห์
   436
   สะสมรวม
   16k
 67. 77
  • Hong Kong
  • heib aki
  • รอบสัปดาห์
   102
   สะสมรวม
   17k
 68. 78
  • Taiwan
  • kurosakikage
  • รอบสัปดาห์
   53
   สะสมรวม
   16k
 69. 79
  • Japan
  • shokichi
  • รอบสัปดาห์
   510
   สะสมรวม
   16k
 70. 80
  • China
  • weisa
  • รอบสัปดาห์
   147
   สะสมรวม
   15k
 71. 81
  • Thailand
  • Seiz x Heyleydia
  • รอบสัปดาห์
   147
   สะสมรวม
   16k
 72. 82
  • Philippines
  • RYAN
  • รอบสัปดาห์
   22
   สะสมรวม
   17k
 73. 83
  • Malaysia
  • Alfred Xiaolay
  • รอบสัปดาห์
   181
   สะสมรวม
   15k
 74. 84
  • Taiwan
  • yao
  • รอบสัปดาห์
   97
   สะสมรวม
   15k
 75. 85
  • Hong Kong
  • chibiday
  • รอบสัปดาห์
   61
   สะสมรวม
   15k
 76. 86
  • Japan
  • Kuromitu
  • รอบสัปดาห์
   354
   สะสมรวม
   15k
 77. 87
  • Finland
  • Seibai
  • รอบสัปดาห์
   170
   สะสมรวม
   15k
 78. 88
  • China
  • fqie1104
  • รอบสัปดาห์
   78
   สะสมรวม
   14k
 79. 89
  • Japan
  • Ginga ION
  • รอบสัปดาห์
   68
   สะสมรวม
   14k
 80. 90
  • South Korea
  • YASU
  • รอบสัปดาห์
   38
   สะสมรวม
   14k
 81. 91
  • Spain
  • Lauz
  • รอบสัปดาห์
   158
   สะสมรวม
   15k
 82. 92
  • China
  • JunJun
  • รอบสัปดาห์
   295
   สะสมรวม
   14k
 83. 93
  • Spain
  • Sora Heartphilia
  • รอบสัปดาห์
   304
   สะสมรวม
   17k
 84. 94
  • Australia
  • EvangelineHana
  • รอบสัปดาห์
   298
   สะสมรวม
   14k
 85. 95
  • Philippines
  • Alodia
  • รอบสัปดาห์
   13
   สะสมรวม
   14k
 86. 96
  • Mexico
  • Fanny Phantom
  • รอบสัปดาห์
   157
   สะสมรวม
   15k
 87. 97
  • Japan
  • singi
  • รอบสัปดาห์
   153
   สะสมรวม
   14k
 88. 98
  • Japan
  • YUMEHI
  • รอบสัปดาห์
   371
   สะสมรวม
   13k
 89. 99
  • Russia
  • Gesha Petrovich
  • รอบสัปดาห์
   196
   สะสมรวม
   14k
 90. 100
  • France
  • Shiva O Skandara
  • รอบสัปดาห์
   59
   สะสมรวม
   13k