รุ่นของมือถือ

อันดับ

อันดับผู้ใช้

 1. 1
  • REIKA
  • Japan
  • รอบสัปดาห์
   8159
  • สะสมรวม
   446k
 2. 2
  • Hyko
  • Taiwan
  • รอบสัปดาห์
   8669
  • สะสมรวม
   406k
 3. 3
  • Akatsuki Tsukasa
  • Taiwan
  • รอบสัปดาห์
   3124
  • สะสมรวม
   324k
 4. 4
  • annary shining
  • Italy
  • รอบสัปดาห์
   10k
  • สะสมรวม
   603k
 5. 5
  • Mon
  • Taiwan
  • รอบสัปดาห์
   2466
  • สะสมรวม
   158k
 6. 6
  • koyuki
  • Japan
  • รอบสัปดาห์
   2871
  • สะสมรวม
   49k
 7. 7
  • kuryu
  • Japan
  • รอบสัปดาห์
   1925
  • สะสมรวม
   51k
 8. 8
  • jiyoon
  • South Korea
  • รอบสัปดาห์
   2180
  • สะสมรวม
   36k
 9. 9
  • Shizu Ojichan
  • Taiwan
  • รอบสัปดาห์
   2276
  • สะสมรวม
   14k
 10. 10
  • YUEGENE
  • Thailand
  • รอบสัปดาห์
   1261
  • สะสมรวม
   189k
 1. 11
  • Japan
  • Mayu
  • รอบสัปดาห์
   1307
   สะสมรวม
   49k
 2. 12
  • Taiwan
  • HIKO
  • รอบสัปดาห์
   1190
   สะสมรวม
   13k
 3. 13
  • United States
  • Tama and Ataito
  • รอบสัปดาห์
   1273
   สะสมรวม
   28k
 4. 14
  • South Korea
  • PEARL
  • รอบสัปดาห์
   1259
   สะสมรวม
   25k
 5. 15
  • Hong Kong
  • KEN X REI I CHI
  • รอบสัปดาห์
   1091
   สะสมรวม
   10k
 6. 15
  • Russia
  • Rei
  • รอบสัปดาห์
   1116
   สะสมรวม
   31k
 7. 16
  • Japan
  • Rinto Tocchi
  • รอบสัปดาห์
   1183
   สะสมรวม
   79k
 8. 17
  • South Korea
  • sansin
  • รอบสัปดาห์
   980
   สะสมรวม
   20k
 9. 18
  • China
  • karinsawa
  • รอบสัปดาห์
   877
   สะสมรวม
   22k
 10. 19
  • South Korea
  • ATO
  • รอบสัปดาห์
   852
   สะสมรวม
   39k
 11. 20
  • Brazil
  • ATSUMI
  • รอบสัปดาห์
   851
   สะสมรวม
   6885
 12. 21
  • Taiwan
  • H
  • รอบสัปดาห์
   878
   สะสมรวม
   27k
 13. 22
  • South Korea
  • maru
  • รอบสัปดาห์
   858
   สะสมรวม
   1064
 14. 23
  • Japan
  • JUN
  • รอบสัปดาห์
   665
   สะสมรวม
   38k
 15. 24
  • Japan
  • cosplay kotori
  • รอบสัปดาห์
   715
   สะสมรวม
   2768
 16. 25
  • United States
  • Yumi King
  • รอบสัปดาห์
   923
   สะสมรวม
   12k
 17. 26
  • Argentina
  • Ryuuzaki Kamui
  • รอบสัปดาห์
   503
   สะสมรวม
   59k
 18. 27
  • Japan
  • AKITO
  • รอบสัปดาห์
   677
   สะสมรวม
   12k
 19. 28
  • South Korea
  • ALPPY
  • รอบสัปดาห์
   684
   สะสมรวม
   10k
 20. 28
  • China
  • ryuichi randoll
  • รอบสัปดาห์
   698
   สะสมรวม
   37k
 21. 29
  • Philippines
  • MichiruPLANET
  • รอบสัปดาห์
   649
   สะสมรวม
   17k
 22. 30
  • Taiwan
  • somei
  • รอบสัปดาห์
   659
   สะสมรวม
   10k
 23. 31
  • Taiwan
  • zxc3589126
  • รอบสัปดาห์
   607
   สะสมรวม
   42k
 24. 32
  • Chile
  • Neleya
  • รอบสัปดาห์
   582
   สะสมรวม
   10k
 25. 33
  • Taiwan
  • SAMEKI
  • รอบสัปดาห์
   591
   สะสมรวม
   10k
 26. 34
  • Philippines
  • TamAkise
  • รอบสัปดาห์
   585
   สะสมรวม
   2662
 27. 35
  • Russia
  • Kawaielli
  • รอบสัปดาห์
   611
   สะสมรวม
   40k
 28. 36
  • Thailand
  • Koyuki Yukihime
  • รอบสัปดาห์
   571
   สะสมรวม
   10k
 29. 37
  • Brazil
  • Paula
  • รอบสัปดาห์
   573
   สะสมรวม
   3655
 30. 38
  • Thailand
  • Mitsukaze Alice
  • รอบสัปดาห์
   542
   สะสมรวม
   3877
 31. 39
  • Thailand
  • Misaki
  • รอบสัปดาห์
   430
   สะสมรวม
   3183
 32. 40
  • Thailand
  • NAITO
  • รอบสัปดาห์
   592
   สะสมรวม
   6436
 33. 41
  • China
  • Mei Wai
  • รอบสัปดาห์
   514
   สะสมรวม
   20k
 34. 42
  • South Korea
  • tomiaaa
  • รอบสัปดาห์
   529
   สะสมรวม
   12k
 35. 43
  • France
  • Shiki
  • รอบสัปดาห์
   471
   สะสมรวม
   10k
 36. 44
  • South Korea
  • Momoren
  • รอบสัปดาห์
   601
   สะสมรวม
   1217
 37. 45
  • Taiwan
  • Castie
  • รอบสัปดาห์
   486
   สะสมรวม
   12k
 38. 46
  • Mexico
  • Cris
  • รอบสัปดาห์
   631
   สะสมรวม
   972
 39. 47
  • Chile
  • Nelliel
  • รอบสัปดาห์
   439
   สะสมรวม
   19k
 40. 47
  • Australia
  • EvangelineHana
  • รอบสัปดาห์
   487
   สะสมรวม
   15k
 41. 48
  • Spain
  • Cherry Pikapi
  • รอบสัปดาห์
   462
   สะสมรวม
   2482
 42. 49
  • Thailand
  • Onnies
  • รอบสัปดาห์
   479
   สะสมรวม
   33k
 43. 50
  • Argentina
  • Floor
  • รอบสัปดาห์
   549
   สะสมรวม
   15k
 44. 51
  • Japan
  • TOUGA
  • รอบสัปดาห์
   389
   สะสมรวม
   12k
 45. 52
  • Taiwan
  • fuduki
  • รอบสัปดาห์
   391
   สะสมรวม
   43k
 46. 53
  • Brazil
  • RAUBER
  • รอบสัปดาห์
   415
   สะสมรวม
   6679
 47. 53
  • Thailand
  • Inushio
  • รอบสัปดาห์
   461
   สะสมรวม
   26k
 48. 54
  • China
  • HuaQian
  • รอบสัปดาห์
   459
   สะสมรวม
   5779
 49. 55
  • Japan
  • I3
  • รอบสัปดาห์
   436
   สะสมรวม
   27k
 50. 56
  • Japan
  • Pirori
  • รอบสัปดาห์
   465
   สะสมรวม
   7617
 51. 57
  • Chile
  • Umi
  • รอบสัปดาห์
   405
   สะสมรวม
   32k
 52. 58
  • South Korea
  • Asuka
  • รอบสัปดาห์
   426
   สะสมรวม
   26k
 53. 59
  • Russia
  • Alexandra
  • รอบสัปดาห์
   411
   สะสมรวม
   10k
 54. 60
  • Japan
  • usako
  • รอบสัปดาห์
   405
   สะสมรวม
   1433
 55. 60
  • Japan
  • Yamada Ryoko
  • รอบสัปดาห์
   423
   สะสมรวม
   17k
 56. 61
  • Hungary
  • Haruki
  • รอบสัปดาห์
   423
   สะสมรวม
   3396
 57. 62
  • Thailand
  • Seiz x Heyleydia
  • รอบสัปดาห์
   425
   สะสมรวม
   16k
 58. 63
  • Hong Kong
  • kanako LUI
  • รอบสัปดาห์
   427
   สะสมรวม
   12k
 59. 64
  • Thailand
  • Seiki Ren
  • รอบสัปดาห์
   417
   สะสมรวม
   6926
 60. 64
  • Taiwan
  • Misa
  • รอบสัปดาห์
   406
   สะสมรวม
   63k
 61. 65
  • Japan
  • TOYA
  • รอบสัปดาห์
   398
   สะสมรวม
   1440
 62. 66
  • South Korea
  • REACH
  • รอบสัปดาห์
   409
   สะสมรวม
   20k
 63. 67
  • Hong Kong
  • Hon
  • รอบสัปดาห์
   396
   สะสมรวม
   1331
 64. 68
  • South Korea
  • BEAST
  • รอบสัปดาห์
   409
   สะสมรวม
   1030
 65. 69
  • Malaysia
  • Reina L Cheng
  • รอบสัปดาห์
   385
   สะสมรวม
   1064
 66. 70
  • United States
  • Kilory
  • รอบสัปดาห์
   371
   สะสมรวม
   4121
 67. 71
  • Japan
  • sakuya
  • รอบสัปดาห์
   383
   สะสมรวม
   34k
 68. 72
  • South Korea
  • echidna
  • รอบสัปดาห์
   385
   สะสมรวม
   10k
 69. 73
  • Japan
  • YUMEHI
  • รอบสัปดาห์
   379
   สะสมรวม
   14k
 70. 73
  • Brazil
  • Witchiko
  • รอบสัปดาห์
   392
   สะสมรวม
   75k
 71. 74
  • Taiwan
  • shimotsuki
  • รอบสัปดาห์
   375
   สะสมรวม
   7086
 72. 75
  • Hong Kong
  • EroK
  • รอบสัปดาห์
   382
   สะสมรวม
   2481
 73. 76
  • China
  • Ikoya
  • รอบสัปดาห์
   340
   สะสมรวม
   7540
 74. 77
  • France
  • Mikuo Chan
  • รอบสัปดาห์
   367
   สะสมรวม
   537
 75. 78
  • Taiwan
  • NiNi
  • รอบสัปดาห์
   346
   สะสมรวม
   7142
 76. 79
  • South Korea
  • LSO
  • รอบสัปดาห์
   309
   สะสมรวม
   18k
 77. 79
  • Viet Nam
  • Dan gyokuei
  • รอบสัปดาห์
   348
   สะสมรวม
   16k
 78. 80
  • Uruguay
  • Luis
  • รอบสัปดาห์
   358
   สะสมรวม
   3417
 79. 81
  • Japan
  • Kazunoko
  • รอบสัปดาห์
   361
   สะสมรวม
   549
 80. 82
  • Brazil
  • Maria Larissa
  • รอบสัปดาห์
   384
   สะสมรวม
   1609
 81. 83
  • Singapore
  • Clive Lee
  • รอบสัปดาห์
   349
   สะสมรวม
   823
 82. 84
  • France
  • Lycanos Cosplay
  • รอบสัปดาห์
   344
   สะสมรวม
   2305
 83. 84
  • Italy
  • Son Goku
  • รอบสัปดาห์
   349
   สะสมรวม
   6111
 84. 85
  • China
  • windcall
  • รอบสัปดาห์
   265
   สะสมรวม
   9268
 85. 86
  • Japan
  • mikado
  • รอบสัปดาห์
   331
   สะสมรวม
   3138
 86. 87
  • Peru
  • Veronica Perez
  • รอบสัปดาห์
   321
   สะสมรวม
   4596
 87. 88
  • United States
  • CelestialShadow
  • รอบสัปดาห์
   357
   สะสมรวม
   11k
 88. 89
  • Brazil
  • Liliane
  • รอบสัปดาห์
   418
   สะสมรวม
   6385
 89. 90
  • South Korea
  • Seo EunChan
  • รอบสัปดาห์
   370
   สะสมรวม
   5269
 90. 90
  • Taiwan
  • DeKi
  • รอบสัปดาห์
   331
   สะสมรวม
   13k