รุ่นของมือถือ

อันดับ

อันดับผู้ใช้

 1. 1
  • REIKA
  • Japan
  • รอบสัปดาห์
   20k
  • สะสมรวม
   438k
 2. 2
  • Hyko
  • Taiwan
  • รอบสัปดาห์
   11k
  • สะสมรวม
   398k
 3. 3
  • annary shining
  • Italy
  • รอบสัปดาห์
   11k
  • สะสมรวม
   594k
 4. 4
  • Mon
  • Taiwan
  • รอบสัปดาห์
   3562
  • สะสมรวม
   156k
 5. 5
  • Akatsuki Tsukasa
  • Taiwan
  • รอบสัปดาห์
   3597
  • สะสมรวม
   321k
 6. 6
  • koyuki
  • Japan
  • รอบสัปดาห์
   3205
  • สะสมรวม
   46k
 7. 7
  • Rei
  • Russia
  • รอบสัปดาห์
   2322
  • สะสมรวม
   30k
 8. 8
  • YUEGENE
  • Thailand
  • รอบสัปดาห์
   1849
  • สะสมรวม
   188k
 9. 9
  • Mayu
  • Japan
  • รอบสัปดาห์
   1696
  • สะสมรวม
   48k
 10. 10
  • Arulithia
  • Germany
  • รอบสัปดาห์
   1353
  • สะสมรวม
   10k
 1. 11
  • United States
  • Tama and Ataito
  • รอบสัปดาห์
   1460
   สะสมรวม
   27k
 2. 12
  • South Korea
  • jiyoon
  • รอบสัปดาห์
   1135
   สะสมรวม
   34k
 3. 13
  • Taiwan
  • Shizu Ojichan
  • รอบสัปดาห์
   1186
   สะสมรวม
   12k
 4. 14
  • South Korea
  • REACH
  • รอบสัปดาห์
   882
   สะสมรวม
   20k
 5. 14
  • Taiwan
  • Misa
  • รอบสัปดาห์
   803
   สะสมรวม
   63k
 6. 15
  • South Korea
  • PEARL
  • รอบสัปดาห์
   881
   สะสมรวม
   24k
 7. 16
  • Philippines
  • misaki shinozakie
  • รอบสัปดาห์
   815
   สะสมรวม
   2122
 8. 17
  • South Korea
  • tomiaaa
  • รอบสัปดาห์
   831
   สะสมรวม
   12k
 9. 18
  • Taiwan
  • HIKO
  • รอบสัปดาห์
   855
   สะสมรวม
   12k
 10. 19
  • Japan
  • mayumin
  • รอบสัปดาห์
   742
   สะสมรวม
   1079
 11. 20
  • Japan
  • kuryu
  • รอบสัปดาห์
   971
   สะสมรวม
   49k
 12. 21
  • Taiwan
  • Neneko
  • รอบสัปดาห์
   690
   สะสมรวม
   45k
 13. 22
  • South Korea
  • ATO
  • รอบสัปดาห์
   757
   สะสมรวม
   39k
 14. 23
  • China
  • karinsawa
  • รอบสัปดาห์
   736
   สะสมรวม
   21k
 15. 24
  • Thailand
  • Onnies
  • รอบสัปดาห์
   668
   สะสมรวม
   32k
 16. 25
  • Taiwan
  • H
  • รอบสัปดาห์
   706
   สะสมรวม
   26k
 17. 26
  • Japan
  • mikado
  • รอบสัปดาห์
   696
   สะสมรวม
   2812
 18. 27
  • South Korea
  • sansin
  • รอบสัปดาห์
   664
   สะสมรวม
   19k
 19. 27
  • Russia
  • TOTO
  • รอบสัปดาห์
   621
   สะสมรวม
   1228
 20. 28
  • Japan
  • Higurashi Rin
  • รอบสัปดาห์
   620
   สะสมรวม
   1239
 21. 29
  • Peru
  • Neko Neko Cross
  • รอบสัปดาห์
   629
   สะสมรวม
   2383
 22. 30
  • South Korea
  • Momoren
  • รอบสัปดาห์
   620
   สะสมรวม
   620
 23. 31
  • United States
  • Yumi King
  • รอบสัปดาห์
   1048
   สะสมรวม
   11k
 24. 32
  • Mexico
  • Montserrat Cortes
  • รอบสัปดาห์
   570
   สะสมรวม
   2950
 25. 33
  • Japan
  • shokichi
  • รอบสัปดาห์
   505
   สะสมรวม
   16k
 26. 34
  • China
  • windcall
  • รอบสัปดาห์
   583
   สะสมรวม
   9078
 27. 35
  • Taiwan
  • zxc3589126
  • รอบสัปดาห์
   574
   สะสมรวม
   42k
 28. 36
  • China
  • HuaQian
  • รอบสัปดาห์
   563
   สะสมรวม
   5314
 29. 37
  • Russia
  • Nadejda Lunnaya
  • รอบสัปดาห์
   544
   สะสมรวม
   11k
 30. 38
  • Argentina
  • Floor
  • รอบสัปดาห์
   742
   สะสมรวม
   14k
 31. 39
  • Philippines
  • TamAkise
  • รอบสัปดาห์
   496
   สะสมรวม
   2086
 32. 39
  • Russia
  • Ryoko
  • รอบสัปดาห์
   460
   สะสมรวม
   42k
 33. 40
  • China
  • Mei Wai
  • รอบสัปดาห์
   580
   สะสมรวม
   20k
 34. 41
  • Hong Kong
  • KEN X REI I CHI
  • รอบสัปดาห์
   660
   สะสมรวม
   9062
 35. 42
  • South Korea
  • Yanee
  • รอบสัปดาห์
   512
   สะสมรวม
   1188
 36. 43
  • Japan
  • TOUGA
  • รอบสัปดาห์
   589
   สะสมรวม
   12k
 37. 44
  • Brazil
  • ATSUMI
  • รอบสัปดาห์
   599
   สะสมรวม
   6254
 38. 45
  • China
  • Nanako
  • รอบสัปดาห์
   532
   สะสมรวม
   2458
 39. 46
  • Argentina
  • Ayelen
  • รอบสัปดาห์
   562
   สะสมรวม
   564
 40. 47
  • South Korea
  • Asuka
  • รอบสัปดาห์
   437
   สะสมรวม
   26k
 41. 48
  • Chile
  • Umi
  • รอบสัปดาห์
   557
   สะสมรวม
   32k
 42. 49
  • South Korea
  • SAIDA
  • รอบสัปดาห์
   482
   สะสมรวม
   10k
 43. 50
  • Japan
  • usako
  • รอบสัปดาห์
   475
   สะสมรวม
   1042
 44. 51
  • Hungary
  • Haruki
  • รอบสัปดาห์
   439
   สะสมรวม
   2985
 45. 51
  • Colombia
  • Nako
  • รอบสัปดาห์
   459
   สะสมรวม
   5099
 46. 52
  • Brazil
  • Felipe Gabriel
  • รอบสัปดาห์
   539
   สะสมรวม
   2875
 47. 53
  • Russia
  • Kawaielli
  • รอบสัปดาห์
   449
   สะสมรวม
   40k
 48. 54
  • Japan
  • AKI ARUTO
  • รอบสัปดาห์
   438
   สะสมรวม
   1934
 49. 55
  • Colombia
  • Diego Contreras P
  • รอบสัปดาห์
   412
   สะสมรวม
   4735
 50. 56
  • Argentina
  • Loriart
  • รอบสัปดาห์
   325
   สะสมรวม
   2345
 51. 57
  • Japan
  • asakura
  • รอบสัปดาห์
   354
   สะสมรวม
   12k
 52. 58
  • Viet Nam
  • Dan gyokuei
  • รอบสัปดาห์
   436
   สะสมรวม
   16k
 53. 58
  • Taiwan
  • Castie
  • รอบสัปดาห์
   415
   สะสมรวม
   12k
 54. 59
  • South Korea
  • White Nail
  • รอบสัปดาห์
   520
   สะสมรวม
   6929
 55. 60
  • Taiwan
  • NiNi
  • รอบสัปดาห์
   449
   สะสมรวม
   6819
 56. 61
  • United States
  • Kilory
  • รอบสัปดาห์
   402
   สะสมรวม
   3753
 57. 62
  • Russia
  • Alexandra
  • รอบสัปดาห์
   416
   สะสมรวม
   9861
 58. 63
  • China
  • Ikoya
  • รอบสัปดาห์
   429
   สะสมรวม
   7205
 59. 64
  • Viet Nam
  • Meimei Chibi
  • รอบสัปดาห์
   367
   สะสมรวม
   4520
 60. 65
  • Japan
  • TOYA
  • รอบสัปดาห์
   378
   สะสมรวม
   1048
 61. 65
  • Colombia
  • Juan Pablo Castilla
  • รอบสัปดาห์
   446
   สะสมรวม
   2579
 62. 66
  • Indonesia
  • Oniichan Dame
  • รอบสัปดาห์
   362
   สะสมรวม
   6220
 63. 67
  • China
  • xiuren
  • รอบสัปดาห์
   401
   สะสมรวม
   401
 64. 68
  • Japan
  • YUMEHI
  • รอบสัปดาห์
   393
   สะสมรวม
   13k
 65. 69
  • Colombia
  • ARUAL
  • รอบสัปดาห์
   390
   สะสมรวม
   8222
 66. 70
  • Russia
  • Yulia
  • รอบสัปดาห์
   350
   สะสมรวม
   407
 67. 70
  • South Korea
  • YOHAN
  • รอบสัปดาห์
   399
   สะสมรวม
   2833
 68. 70
  • China
  • yukialice
  • รอบสัปดาห์
   386
   สะสมรวม
   2398
 69. 71
  • Argentina
  • Ryuuzaki Kamui
  • รอบสัปดาห์
   618
   สะสมรวม
   59k
 70. 72
  • South Korea
  • mussum
  • รอบสัปดาห์
   381
   สะสมรวม
   34k
 71. 73
  • Thailand
  • NAITO
  • รอบสัปดาห์
   399
   สะสมรวม
   5906
 72. 74
  • Spain
  • Cherry Pikapi
  • รอบสัปดาห์
   380
   สะสมรวม
   2031
 73. 75
  • France
  • Tatasenko Mana
  • รอบสัปดาห์
   350
   สะสมรวม
   3813
 74. 76
  • Japan
  • Kuromitu
  • รอบสัปดาห์
   362
   สะสมรวม
   15k
 75. 77
  • Brazil
  • Witchiko
  • รอบสัปดาห์
   351
   สะสมรวม
   75k
 76. 78
  • Japan
  • sakuya
  • รอบสัปดาห์
   317
   สะสมรวม
   34k
 77. 79
  • Hong Kong
  • Saffron Yeung
  • รอบสัปดาห์
   368
   สะสมรวม
   28k
 78. 80
  • Brazil
  • Thamy Sorel
  • รอบสัปดาห์
   355
   สะสมรวม
   8252
 79. 81
  • Thailand
  • Bowxx
  • รอบสัปดาห์
   366
   สะสมรวม
   2052
 80. 82
  • Japan
  • Yamada Ryoko
  • รอบสัปดาห์
   352
   สะสมรวม
   17k
 81. 83
  • Japan
  • REN
  • รอบสัปดาห์
   342
   สะสมรวม
   4970
 82. 84
  • Peru
  • Maka
  • รอบสัปดาห์
   439
   สะสมรวม
   1408
 83. 84
  • Germany
  • Themis
  • รอบสัปดาห์
   314
   สะสมรวม
   6529
 84. 84
  • Peru
  • Veronica Perez
  • รอบสัปดาห์
   351
   สะสมรวม
   4311
 85. 84
  • Chile
  • Nelliel
  • รอบสัปดาห์
   273
   สะสมรวม
   19k
 86. 85
  • Thailand
  • Mitsukaze Alice
  • รอบสัปดาห์
   327
   สะสมรวม
   3365
 87. 86
  • Indonesia
  • TakaShinReisa
  • รอบสัปดาห์
   326
   สะสมรวม
   1173
 88. 87
  • Japan
  • Chiaki
  • รอบสัปดาห์
   354
   สะสมรวม
   4532
 89. 88
  • Thailand
  • Seiki Ren
  • รอบสัปดาห์
   353
   สะสมรวม
   6519
 90. 89
  • Taiwan
  • Zen
  • รอบสัปดาห์
   327
   สะสมรวม
   5740