Hi, I'm Lang Thang Ơi.
  • ชื่อเล่นLang Thang Ơi
  • เพศ ผู้ชาย
  • ประเทศCộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
    กำลังติดตาม
  • Ryuto Chidori
  • Fuji chan