รุ่นของมือถือ

โปรไฟล์ | UUnicorn

  • UUnicorn
  • 阿山
  • ประเทศChina
  • 40590
  • 6
  • 3
เพศ
ผู้ชาย

兴趣是Cosplay!尤其是上台!热血打戏!写剧本!演出!吃!(貌似最后说了什么不相关的话23333
最近喜欢录游戏实况!沉迷LOL拔不出来!冲排位中!国服比尔吉沃特~ID:UUnicorn!

大家好!来自中国的小小Coser一名~产量低且质量不高望谅解……不会PS是硬伤啊!希望能交到更多的coser朋友!

皆さん、こんにちは!私は中国からのcoser!なにぶんよろしくお願い申し上げます。

Hello, everyone. I am Coser from china! Nice to meet you!

(外文无能百度翻译233333)

微博地址:http://weibo.com/uunicorn

ภาพแนะนำ

2 กำลังติดตาม ผู้ใช้ที่ติดตามของ UUnicorn

  • ryuichi randoll
  • Misa

1 ผู้ติดตาม ผู้ติดตาม◯◯

  • Gemini Mikan