Hi, I'm zhishihaka.
 • ชื่อเล่นzhishihaka
 • เพศ ผู้ชาย
 • ประเทศCộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
  กำลังติดตาม
 • 绯色dance
 • LALA二世
 • 佐川ちひろ
 • じょにた
 • Rifa
 • Miu Mũm Mĩm
 • 姨妈姬
 • 赤鬼
 • Cua
 • Nia
 • Lord Kunzite
 • 八荒 曜
 • Kami hitomi
  ผู้ติดตาม
 • Мартин Стојчевски
 • Rifa