รุ่นของมือถือ

ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถาม

การติดต่อสอบถามนั้น ยอมรับแค่ภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษเท่านั้น การสอบถามด้วยภาษาอื่นนอกเหนือจากนี้ ไม่สามารถตอบได้ กรุณาทำความเข้าใจล่วงหน้า

คำถามที่พบบ่อย

ช่วยเหลือด้านล่างนี้อาจเป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหา

ตอบไปยังที่อยู่ e-mail
  • ในกรณีที่มีการสอบถามเป็นจำนวนมาก อาจต้องใช้เวลาในการตอบ นอกจากนี้ อาจไม่ได้รับคำตอบทั้งหมด จึงขอความกรุณาทำความเข้าใจล่วงหน้า