รุ่นของมือถือ

Shingeki no Kyojin 訓練兵団団員 The member of the trainee class