รุ่นของมือถือ

Final Fantasy Type-0 クラサメ・スサヤ Kurasame Susaya