รุ่นของมือถือ

Grand Chase ジン・クリムゾンレッド Jin Crimsonred