รุ่นของมือถือ

X-MEN マリー・ダンキャント(ローグ) Marie / Rogue