รุ่นของมือถือ

Sengoku Basara3/DEVIL KINGS3 前田慶次 Maeda Keiji