รุ่นของมือถือ

Sengoku Basara3/DEVIL KINGS3 雑賀孫市 Saika Magoichi