รุ่นของมือถือ

Sengoku Basara3/DEVIL KINGS3 鶴姫 Tsuruhime