รุ่นของมือถือ

DEVIL KINGS/Sengoku Basara かすが kasuga