รุ่นของมือถือ

Cowboy Bebop フェイ・ヴァレンタイン Faye Valentine