รุ่นของมือถือ

Sengoku Basara3/DEVIL KINGS3 石田三成 Idhida Mitsunari