รุ่นของมือถือ

CANAAN アルファルド・アル・シュヤ Alphald al Shua