รุ่นของมือถือ

Rakudai Ninja Rantaro 竹谷八左ヱ門 Hachizaemon Takeya