รุ่นของมือถือ

Huke's Original Charactor ブラック★ロックシューター Black Rockshooter