รุ่นของมือถือ

Dissidia Final Fantasy ウォーリア オブ ライト Warrior of Light