รุ่นของมือถือ

BlazBlue: Calamity Trigger ラグナ=ザ=ブラッドエッジ Ragna the Bloodedge