รุ่นของมือถือ

Trinity Blood アスタローシェ・アスラン Astharoshe Asran