รุ่นของมือถือ

Code Geass: Lelouch of the Rebellion R2 ナナリー・ヴィ・ブリタニア Nunnally Vi Britannia