รุ่นของมือถือ

Detroit Metal City ヨハネ・クラウザーⅡ世 Johannes Krauser II