รุ่นของมือถือ

Macross Frontier ルカ・アンジェローニ Luca Angelloni