รุ่นของมือถือ

Card Captors Sakura 木之本桜 Sakura Kinomoto