รุ่นของมือถือ

THE KING OF FIGHTERS '98 シェルミー Shermie