รุ่นของมือถือ

3-Nen Z-Gumi GinPachi-sensei 沖田総悟 Sougo Okita