รุ่นของมือถือ

Dissidia Final Fantasy スコール・レオンハート Squall Leonhart