รุ่นของมือถือ

THE KING OF FIGHTERS 麻宮アテナ Athena Asamiya