รุ่นของมือถือ

Trinity Blood メアリ・スペンサー Mary Spencer