รุ่นของมือถือ

KOF MAXIMUM IMPACT 2 B・ジェニー B. Jenet