รุ่นของมือถือ

Battle Vixens Ikki Tousen 趙雲子龍 Shiryuu Chouun