รุ่นของมือถือ

Trinity Blood ラドゥ・バルフォン Radu Barvon