Yukitora Keiji (Yukitora Keiji)
Indonesia
Maeda Keiji