Lang Thang Ơi (Katoji Kun)
Viet Nam
Hi, I'm Lang Thang Ơi.
  • NicknameLang Thang Ơi
  • Пол Мужской
  • СтранаCộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
    Читает
  • Ryuto Chidori
  • Fuji chan