dami (Touva dami)
Thailand
Hi, I'm dami.
  • Nicknamedami
  • Пол Мужской
  • Странаราชอาณาจักรไทย
    Читает
  • 花梨澤
  • 桜木梨
  • NaGi
  • 紅月司
  • Yume