• Apelido閃閃
 • Sexo Masculino
 • País臺灣
  Seguidores
 • Howlingflame
 • 衛玥卿
 • Escanor
 • EuphieAkai
 • Yuki
 • Michael eTe
 • hojin
 • --諾 伊--
 • PokeL
 • Akashitsu Retto
 • 幻滅。。
 • 黑兔子
 • Sari-chan
  Seguindo
 • Viya and Kimi
 • Liui
 • Howlingflame
 • 10元太太
 • EuphieAkai
 • Escanor
 • *めい*
 • Yuki
 • Natsu D Gajeel
 • Michael eTe
 • はなげ
 • 赤羽 律
 • --諾 伊--