Versão para telemóvel

K (anime) 鎌本力夫 Rikio Kamamoto