Zi-Mauk (สีหมอก) (Zimauk Zzer)
Thailand
╮( ̄▽ ̄)╭
ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่อะไรเกรียนๆแถวนี้นะครับ
ฝากตัวด้วยหนอ หระผมมีนามว่า "สีหมอก"

ยินดีที่ได้รู้จักจ้า Nice to meet You!!
My name's Zimauk~

Don't love me very much! But, love me forever!